NguyenThang33

NZDUSD - Short

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Anh em để ý nhé, giá cứ chạm hộp là ae short ngay nha :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.