Sanforex-com

NZDCHF hình thành mô hình vai đầu vai ngược

Giá lên
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Trên khung H4 : NZDCHF đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược, hiện tại giá đang chạm đường viền cổ. Nếu giá phá lên và đóng cửa bên trên thì hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược.
Hãy BUY tại 0.5976
mục tiêu là đường kháng cự 0.6076
SL : 0.5926