maivanhai

NZDCHF đánh lên

Giá lên
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
SÓng trên ngày đang hình thành cấu trúc tăng, diễn biến giá hiện tại đang cho thấy sóng hồi kết thúc và chúng ta có thể đánh lên cặp này. Mục tiêu 0.710