URIFX

NZDCHF: Mua khi CHF giảm

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
20 lượt xem
0
CHF: đồng tiền này đang đà giảm.
D1: Chạm channel biên dưới.
H1: Giá break channel lần 2, test lại Neckline.

Plan: Mua với hy vọng buyer sẽ cố gắng break level cũ.
Bình luận:
Bình luận: Close 50% profit