tradafx

Đợi cơ hội mua xuất hiện với NZDCHF

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Khung thời gian 4 giờ.
Giá di chuyển trong kênh giá giảm.
Sau khi giảm đến vùng giá Fibonacci 50-61.8 của động thái tăng mạnh trước đó thì hiện tại đã xuất hiện các tín hiệu phân kỳ.
Khả năng từ vùng giá này sẽ xuất hiện các mẫu hình đảo chiều.
Đợi cơ hội mua vào khi giá hoàn thành mẫu hình đảo chiều hoặc phá vỡ kênh giá giảm và có retest xác nhận.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.66000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.