FOREXCOM:NZDCHF   New Zealand Dollar / Swiss Franc
NZDCHF đang chạm vùng cản 0.6 đây là vùng cản mạnh giá có thể đảo chiều , khuyến nghị nên bán ra

Phân tích của tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.