dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 30-10-2020

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Rủi ro: 1%.
Dữ liệu backtest lấy maximum lịch sử của tài khoản Premium.
------------
Nhìn chart bên dưới, NZDJPY vẫn đang giữ quy luật giảm (LL: đáy sau thấp hơn trước, LH: đỉnh sau thấp hơn trước)
-----------
1. Tín hiệu tăng khi nến đóng cửa vượt lên đường trên (Upper) của Kênh Keltner.
2. Tín hiệu giảm khi nến cắm xuống đường Lower của kênh Keltner.
3. Đặt lại xác nhận Lên / Xuống khi vào lệnh.
4. Không vào khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner).
5. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ khi nhập Giá.