dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 30-10-2020

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Rủi ro: 1%.
Dữ liệu backtest lấy maximum lịch sử của tài khoản Premium.
------------
Nhìn chart bên dưới, NZDJPY vẫn đang giữ quy luật giảm (LL: đáy sau thấp hơn trước, LH: đỉnh sau thấp hơn trước)
-----------
1. Tín hiệu tăng khi nến đóng cửa vượt lên đường trên (Upper) của Kênh Keltner .
2. Tín hiệu giảm khi nến cắm xuống đường Lower của kênh Keltner .
3. Đặt lại xác nhận Lên / Xuống khi vào lệnh.
4. Không vào khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner ).
5. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ khi nhập Giá.