dinhchien

NZDJPY - Tiếp tục giảm với High Low Pivot & 2 EMAs 16/03/2023

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
- Xu hướng giảm khi Đáy sau thấp hơn có đường trung bình động 21 nằm dưới 50.
- Quy luật điều chỉnh về vùng giá trị hiện tại là khoảng cách giữa đường trung bình EMA 21 - 50.
* Khi thị trường tạo đáy mới sau đó điều chỉnh về vùng giá trị 21 - 50 lần nữa, chúng ta kỳ vọng giá sẽ kiểm tra lại.
- Chờ bán tiếp khi giá điều chỉnh về vùng giá trị 21 - 50.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.