FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
- H4 giá đã hồi về vùng phá lên tạo cấu trúc tăng trước đó, vùng bị phá lên này đã chuyển từ vùng bán sang vùng mua tiềm năng. Giá cũng đã tiến sát vùng quá bán của RSI
- M15 giá cũng đã tạo cấu trúc tăng đẹp.

Nhận định: chờ giá hồi về để có được tỉ lệ RR cao nên đặt lệnh buy limit
tại 77.849
SL 77.519
TP 78.838

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.