dinhchien

NZDJPY - giảm tiếp theo sóng đối xứng (Symmetry wave)

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Khung Daily đã có tín hiệu phân kỳ.
Hy vọng NZDJPY sẽ giảm theo quy tắc sóng đối xứng từ sóng (IV) xuống sóng (V).
Dừng lỗ nếu phá quy luật ở fibo mở rộng 120%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.