dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 17-9-2020

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
* Rủi ro: 1%/lệnh.
- Xem cách vào lệnh video ở dưới.
- Cảm ơn.