vegas9999

1/NZDJPY sell h1

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1/ NZDJPY sell h1 now
Giao dịch đang hoạt động: Giá đang sw tại vùng kháng cự 74,469