tradafx

Đợi xác nhận xu hướng giảm và tín hiệu vào lệnh bán với NZDJPY

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm.
Giá tăng cao hơn vùng kháng cự 77.700 nhưng không có sự xác nhận tiếp diễn xu hướng mà quay lại giảm mạnh thể hiện rõ ràng đây là một phá vỡ giả.
Xu hướng tăng hồi giá hiện tại đã bị phá vỡ.
Đợi giá hồi và xác nhận xu hướng giảm thì có thể tìm kiếm các thiết lập bán với NZDJPY.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 75.300.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.