maivanhai

NZDJPY đánh lên

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Hiện tại cho thấy có sự quay đầu của giá ở vùng đáy, cặp này có thể ưu tiên đánh lên.