pvtai91

NZDJPY cơ hội lớn để bán tiếp

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật

chiến lược trước không phá đáy như kỳ vọng nên ta tiếp tục vào lệnh với chiến lược mới.
vấn chờ đợi phá kênh giá trên h1 để hồi lên mới vào lệnh.

Bình luận