ThanhThaoMC

08/05 NZDJPY có thể cho 160 pip lợi nhuận

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY
Canh vùng 73.5 để Short xuống
Không nên Buy giá hiện tại tránh đi ngược xu hướng
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi