ThanhThaoMC

08/05 NZDJPY có thể cho 160 pip lợi nhuận

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY
Canh vùng 73.5 để Short xuống
Không nên Buy giá hiện tại tránh đi ngược xu hướng
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.