NguyenThang33

Phân tích NzdJpy - Short

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY hiện đang trong xu hướng đi ngang từ một xu hướng tăng. Nó đang nằm gần đường kháng cự trendline và hoàn thành một mô hình giảm. Sau khi hoàn thành mẫu và xác nhận xu hướng giảm. Mục tiêu chốt lời được đặt ở mức thoái lui Fibonacci 61,8. Dừng lỗ có cùng số pip như TP1. Chi tiết dự kiến như sau:

Thiết lập giao dịch: Cypher Bearish
Giá tham khảo 77,430
SL 77.809 | SL pip 37,9
TP2 76.818 | TP2 pips 61.2
RRR2 1,61

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.