XuanTruong-xtm

Phân Tích cặp NZDJPY khung H1

FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
phân tích cặp ZNDJPY khung H1