UnknownUnicorn4548749

Mô hình 2 đỉnh cho cặp NJ

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Khung H1 tạo mô hình 2 đỉnh đã phá viền cổ
Sell trực tiếp theo tín hiệu này
Bình luận: Kịch bản trước:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.