dinhchien

NZDJPY - Giảm theo Keltner Channel 24/6/2022

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1. Tăng khi nến vượt lên Upper Keltner.
2. Giảm khi vượt xuống Lower Keltner.
3. Khi vào lệnh khởi tạo lại tín hiệu.
4. Hủy lệnh nếu nến có chiều cao >= 80% kênh Keltner.
5. Stoploss and Take Profit bằng chiều cao kênh Keltner.