dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 26-10-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước đây. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
------------------------
Rủi ro: 1%.
1. Tín hiệu tăng khi nến đóng cửa vượt lên đường trên (Upper) của Kênh Keltner .
2. Tín hiệu giảm khi nến cắm xuống đường Lower của kênh Keltner .
3. Đặt lại xác nhận Lên / Xuống khi vào lệnh.
4. Không vào khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner ).
5. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ khi nhập Giá.