dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 14-10-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Rủi ro 1 lệnh: 1%.
---> Xem cách vào lệnh links phía dưới.