DTH-PA

NZDJPY - H1 - Buy

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
- Quản lý vốn (1-2%/Tổng vốn)
- Chốt 1/2 khi được 1R.
- Đi đều Volume .
- Để xác suất và thị trường quyết định.
=> Nhận định thị trường luôn có xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của chính bạn.
Bình luận: Đặt thêm 1 lệnh ngay phía dưới lệnh 1, đảm bảo sao cho lệnh 1 SL thì lệnh 2 sẽ được khớp.

DN-ZanshinPA