FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá đang tiếp cận vùng hỗ trợ tại 72, 40 , nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 74,22 , tiếp cận vùng hỗ trợ tại 2,3%, nơi một đợt tăng tương ứng có thể xảy ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.