FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá đang tiếp cận vùng hỗ trợ tại 72, 40 , nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 74,22 , tiếp cận vùng hỗ trợ tại 2,3%, nơi một đợt tăng tương ứng có thể xảy ra.