pvtai91

NZDJPY cơ hội lớn để bán

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY cơ hội lớn để bán xuống với rủi ro thấp lợi nhuận cao.
hãy chờ phá vỡ vùng đỏ để bán xuống nhé

Bình luận