MyFriendFun

NZDJPY cơ hội lớn để bán

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY cơ hội lớn để bán xuống với rủi ro thấp lợi nhuận cao.
hãy chờ phá vỡ vùng đỏ để bán xuống nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.