URIFX

#20/101: NZDJPY / Bán lệnh 2

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Hiện tại: Giá pullback theo channel.
Plan: bán theo channel. Stoploss canh theo trendline của H&S (channel đỏ).
Risk: 2%
Đóng lệnh: dừng lỗ:
-2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.