URIFX

NZDJPY: Khả năng bull cao

Giá lên
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1D cho thấy giá được hỗ trợ tốt, có thể có 1 long bull.
1H chưa thực sự revert nhưng có có risk:reward tốt.
Buy một ít.

Bình luận:
Bình luận: bull mạnh