URIFX

NZDJPY: Khả năng bull cao

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1D cho thấy giá được hỗ trợ tốt, có thể có 1 long bull.
1H chưa thực sự revert nhưng có có risk:reward tốt.
Buy một ít.

Bình luận:
Bình luận:
bull mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.