FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá đã hồi về Vùng mua chính của D1 và H4
H1 phản ứng lần thứ 3 không phá xuống được thể hiện vùng mua này giữ giá tốt
M15 giá đã phá tranh chấp đi lên
--> nhận định buy ngắn
SL 76.605
TP 77.235

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.