anhnd1

NZDJPY - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Bán với mục tiêu 71.107
Stoploss: 74.533
Giao dịch đang hoạt động:
Update 22/01
Giá đang đi đúng hướng. Lệnh đã có profit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.