anhnd1

NZDJPY - Bán trên H4

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Bán với mục tiêu 71.107
Stoploss: 74.533
Giao dịch đang hoạt động: Update 22/01
Giá đang đi đúng hướng. Lệnh đã có profit