KhaForex

ZNDJPY - Price Action

Giá lên
FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Quan sát giá hồi về vùng giá Fib 0.382 và 0.5 hình thành SETUP Price Action BUY lên