PKTeam

Canh SELL NJ

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NJ đã phản ứng với zone Daily và tạo thành mô hình hai đỉnh h4. Canh sell giá 69.466, Target trung hạn 67.957
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.