pvtai91

NZDJPY Chờ đợi để bán xuống

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
31 lượt xem
0
NZDJPY Chờ đợi để bán xuống,
hãy chờ đợi một hai ngày có tín hiệu mới vào lệnh