OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
14 lượt xem
0
bán lại tại vùng cung giá 81.782
cắt lỗ 81.95
chốt lời 81.41