FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY chạm kháng cự mạnh và đã giảm mạnh làm fail mô hình tam giác tăng trước đó. view sẽ là chờ cặp tiền này test lại đường trendline và bán xuống nếu có tín hiệu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.