thichtuong

NZDJPY - kèo chờ retest sell

FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY chờ giá phá qua vùng keylevel sau đó retest chúng ta vào lệnh sell
TP1: 76.445
TP2: 75.829
SL: 77.375
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.