ntp_trade

#11 cụ Bê vẫn đang Sideway, làm tạm kèo tiền tệ :D

Giá lên
ntp_trade Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Mình chỉ giao dịch có 2 cặp tiền là EURCAD và NZDJPY. Hôm nay sẽ là cặp NJ nhé vì đang có tín hiệu đẹp
Bình luận:
1, Thị trường đang có gì?
- Trước đó khung H4 thị trường đang ở sideway tuy nhiên mình vào lệnh M5 và M15 nên không quan tâm quá đoạn này.
- Giá đã giảm về đến vùng màu xanh - vùng mà phe Buy đã đẩy rất mạnh lên trước đó. Và đúng là giá khi về đây đã phản ứng
Bình luận:
2, Cấu trúc thị trường
- M15 trước đó đang giảm tuy nhiên đã bị phá vỡ cấu trúc và chuyển thành tăng như mình chú thích bên chart. Đoạn giá tiếp theo là giá hồi về.
- Nếu vào lệnh M15 thì mình sẽ đợi giá phá qua vùng mũi tên rồi mới vào lệnh
Giao dịch đang hoạt động:
Tuy nhiên nếu vào lệnh như M15 thì sẽ đợi lâu và stoploss có thể sẽ khá dài. Vì vậy mình quyết định vào M5 để tìm kiếm điểm vào lệnh. Mình vđã vào 1 lệnh sớm với stoploss và take profit như hình.
Bình luận:
Giá đã phá vỡ khu vực mình đánh dấu trước đó, giờ mình sẽ đợi giá hồi về và hình thành 1 cấu trúc tăng khung nhỏ để vào lệnh. Hai vùng màu xanh là khu vực mình sẽ canh để mua lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.