FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1. Đầu tiên ta thấy lịch sử dao động giá từ ngày 8/12/2017 - 9/8/2018 hình thành mô hình Cái nêm hướng xuống, đến ngày 10/8/2018 giá đã break out mô hình cái nêm với 2 nến đỏ
lớn bất thường. hiện tại phe mua đang cố gắng đẩy giá để chiếm lại ưu thế (giai đoạn hồi giá)
2. Thứ hai, từ hành động cố gắng đẩy giá lén cao từ vùng 72.384 của phe mua đã giúp hình thành 2 mô hình vùng đảo chiều tiềm năng đó là AB-CD pattern vs The Crab Pattern
3. các indicator stoch (14,3,3), RSI 14, CCI 14 đều cho tín hiệu đảo chiều và tiếp tục tăng
------ Kết luận -------
Nếu hôm nay giá đóng cửa nằm trên vùng 73.193 thì ta vào lệnh Buy. TP vs SL như trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.