OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá đang tiếp cận vùng kháng cự tại 74,35 và là nơi có thể đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại 73,60 ,đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự 96%, nơi một sự đảo chiều tương ứng có thể xảy ra