OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá đang tiếp cận vùng kháng cự tại 74,35 và là nơi có thể đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại 73,60 ,đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự 96%, nơi một sự đảo chiều tương ứng có thể xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.