FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Vẫn lập luận kt như thuư 7 T đã up, vẫn tiếp tục xu hướng tằng
tp: 76.00 chart 4h- ngày