FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Vẫn lập luận kt như thuư 7 T đã up, vẫn tiếp tục xu hướng tằng
tp: 76.00 chart 4h- ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.