VuHungFX

Chờ hồi rồi Buy

Giá lên
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZD đã phát chờ cơ hội mua