drbin2211

NZDJPY - BÁN XUỐNG

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Tỉ lệ RR 1:2 ~ 1:4