levanlinhepi

09/02 - NZDJPY phá vỡ với tích lũy tốt

Giá lên
PEPPERSTONE:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY đã phá vỡ đường kháng cự với một cú tích lũy sát đường kháng cự, chúng ta có thể mua lên
Bình luận: Rời sl về điểm vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt tp, không có gì để bản về kèo ngon lành này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.