FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Entry như trên. Stoploss cứng 77.55, Target 76.4. Sau khi có lợi nhuận mọi người tự động dời Stoploss nhé.
Tỉ lệ Win 65%.
Chúc may mắn!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.