dinhchien

NZDJPY - Daytrade với Keltner Channels 14/12/2021

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
- Xu hướng Giảm khi nến đóng cửa dưới đường Lower.
- Chờ Bán ở Lower.
- Tỉ lệ Risk/Reward: 1/1.1.