SonPriceAction

NZDJPY critical level to watch

Giá lên
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Short neu xuất hiện false break. Long on pullback nếu breakout thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.