dinhchien

NZDJPY - Day trade by Keltner 20 Dec, 2021

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1. Keltner tăng khi giá vượt lên đường Upper 1.
2. Keltner giảm khi giá vượt xuống đường Lower 1.
3. Vào lệnh ở Buy ở Upper 1 và Sell ở Lower 1 với điều kiện chỉ báo ADX nằm trên 37