KhaiGuru

NZDUSD | Sell | Hơi liều lĩnh

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD
- Mặc dù một loạt nến 4H giảm với tín hiệu Quá Bán với độ dốc giảm dần có vẻ như moment giảm bị yếu.
- Nhưng vì đã phá qua cản mạnh Daily (nến Daily phá qua). Hiện tại sau khi tăng lên test lại cản D (và OB 4H) thì giảm lại.
=> Dự đoán là pullback kết thúc và giá sẽ giảm lại nên đã vào lệnh Sell Market với SL cao hơn OB khoảng 2 pip và Target xuống cản D tiếp theo.
- Đặt Trailing Stop.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.