NguyenThang33

Sọt NU thôi ae êiiiii

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Cặp đang trong giai đoạn SHORT khi mô hình Head and Shoulders bị phá vỡ mạnh mẽ, xuất hiện sau một xu hướng tăng dài và mạnh mẽ của NZDUSD .

TP tại mốc hỗ trợ chính tiếp theo ở mức 0,67000 và SL được đặt ở mức 40 pips so với giá vào, TP tiềm năng là 2,37R.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.