TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_1/2/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đã tiệm cận vùng kênh giá phía trên. Có khả năng trong hôm nay sẽ có đợt điều chỉnh về HT bên dưới.
Xem xét Buy theo xu hướng tại vùng Hỗ trợ bên dưới.