TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_1/2/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đã tiệm cận vùng kênh giá phía trên. Có khả năng trong hôm nay sẽ có đợt điều chỉnh về HT bên dưới.
Xem xét Buy theo xu hướng tại vùng Hỗ trợ bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.