OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
VỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐỒ đôla các cáp xxxu giảm mạnh
nhiều biểu đồ thâý vùng hỗ trợ phía dưới khá yếu , theo ý kiến cá nhân thì sẽ