OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
VỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐỒ đôla các cáp xxxu giảm mạnh
nhiều biểu đồ thâý vùng hỗ trợ phía dưới khá yếu , theo ý kiến cá nhân thì sẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.